הצג נושאים

תמונת כפתורי תפריט הצד חוזרות על עצמם כשהדף עולה לראשונה -- Feb 22 2011, 6:51 AM

זה קורה משום שתמונת הכפתור מוגדרת כ repeat. זאת אומרת שהתמונה חוזרת על עצמה אופקית ואנכית. זוהי הגדרת ברירת מחדל לתמונות בעיצוב התבנית. בכדי לשנות הגדרה זו, בעיצוב התבנית תחת לשונית תפריט הצד, יש לדאוג שתמונת הרקע שנקבע לכפתורים תהיה מוגדר כ no-repeat

primatik -- Apr 5 2011, 12:28 PM
 

אצלנו זה לא עזר ולמרות קביעת
no repeat
הבעיה המשיכה
צוות פרימטיק :-)